crveno i crno

Felix (slikar) došao je u bolničku čekaonicu po svoj nalaz. Felix ima šezdeset godina. U čekaonicu je došao naoružan. Felix ima predosjećaj koji ga nikada nije prevario. Misli da će iz nalaza doznati da ima rak. U čekaonici mlada djevojka svira čelo. Ravelov Rondo. Djevojka sa čelom i nekoliko staraca postaju Felixova publika, koji čekajući svoj nalaz počinje govoriti. Priča svoj život.. Felix dočeka nalaz koji pokazuje da je zdrav.

No, on će ipak upotrebiti revolver. Zašto? Jer Felix se ne boji smrti. On se boji života.

Crveno i crno
drama, 2010.
Scenarist i redatelj: Željko Senečić
Producent: Ivan Maloča
Direktori fotografije: Tomislav Pinter, Boris Krstinić
Montažer: Kosta Ipsa
scenografkinja
i kostimografkinja: Jagoda Kaloper
Trajanje: 83'

Uloge

Božidar Orešković
Božidar Alić
Nada Abrus
Branko Blaće
Dora Fišter
Matija Prskalo
Enes Vejzović
Duško Goić
Jagoda Kaloper
Danko LJuština
Pero Kvrgić
Bobi Marotti
Angel Palašev
Filip Šovagović
Branko Vulić
Predrag Vušević